Citáty světových osobností pro Vaši inspiraci tým NAKAVALO: truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková
Citáty světových osobností pro Vaši inspiraci tým NAKAVALO: truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková

Citáty světových osobností pro Vaši inspiraci

Lidská mysl dokáže udělat z nebe peklo a z pekla nebe

Když se zavážete svému snu, začne Vám Vesmír posílat ty, kdo Vám mohou ve splnění snu pomoci.

Pokud nemáte vizi do budoucnosti, pak Vaše budoucnost bude opakováním minulosti.

Marcus Aurelius: " Sněte velké sny, protože pouze velké sny dokážou pohnout lidskou duší, malé sny Vás ráno nezvednou z postele a malé sny Vám nedají energii k překonání těch překážek, které Vám den přinese, musejí být velký."

DALAJLÁMA: " Pokud má problém řešení, nemá smysl si dělat starosti. Pokud nemá řešení, starosti nepomohou."

DALAJLÁMA: " Drž se dál od lidí, kteří přicházejí jen proto, aby se podělili o stížnosti, problémy, katastrofy, obavy a pomlouvání jiných. Jestli někdo hledá odpadkový koš, aby do něj hodil své smetí, ať to není Vaše mysl. "

NIKOLA TESLA: " Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v termínech energie, frekvence a vibrace. "

Konfucius: "Když je srdce nastaveno správně, život člověka se lepší. Když se život člověka lepší, jeho domácnost se upravuje. Když se domácnost upravuje, život národa je v pořádku. A když je v pořádku život národa, je svět v míru.

George Bernard Shaw: "Lidé vždy svalují vinu na prostředí, za to jací jsou, já nevěřím na prostředí. Lidé, kteří chtějí uspět v tomto světě jsou lidé, kteří jdou hledat prostředí, které potřebují k úspěchu a pokud ho nemohou najít, VYTVOŘÍ HO.

Jdi za svým snem a vesmír Ti otevře dveře tam, kde předtím byly pouze zdi
Lásky si važ, protože právě ona je to nejcenější co máš

Pozitivní výsledky nejsou možné bez pozitivních činů. Pozitivní činy nejsou možné bez pozitivních myšlenek. A pozitivní myšlenky nejsou možné bez pozitivní energie.

Aristoteles: "Štěstí závisí na nás".

Mark Twain: "Držte se stranou lidí, kteří znevažují Vaše ambice. Malí lidé to dělají, ale opravdu velcí lidé ve Vás vyvolají pocit, že i Vy se můžete stát velkými".

WILLIAM SHAKESPEARE: "Nic není dobré či špatné, to zařídí až naše hlava".

Máhatmá Gándhí: " Sami musíme být změnou, kterou chceme ve světě zaznamenat."

Marcus Aurelius: " Náš život je takový, jakým ho dělají naše myšlenky."

Oprah Winfrey: " Když se podívám do budoucnosti, je tak zářivá, že mě pálí do očí."

Charles Haanel: " Jestliže žádáte lásku, snažte si uvědomit si, že jediným způsobem, jak lásku získat, je dávat ji, a čím víc dáváte, tím víc dostanete, jediný způsob, jak dávat, je naplnit jí sami sebe, až se stanete magnetem. Dejte lásku a respekt sami sobě."

EPIKLETOS: " Nejde o to, co se Vám děje, ale o to, jak na ty věci reagujete. "

Jeff Bezos: " Sny se plní jen optimistům. Pesimista nepřejde hned první most, protože je přesvědčen, že spadne."

Richard Branson: " Žádný cíl není velký, pokud se zpočátku nezdá nemožným. "

Goethe: " Jakmile si důvěřuješ, umíš žít. "

Warren Buffet: " Úspěšní vloží to nejlepší ze sebe do každé příležitosti, která se naskytne. "

Tomáš Baťa: " Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. "

Richard Branson: " Lidí s nápady koupíte tucet za dolar. Ale Ti, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení. "

Tomáš Baťa: " Chci být šťastným. Avšak člověku nelze být šťastným, žije-li mezi nešťastnými, jako nelze zůstat trvale zdravým mezi nezdravými. Mým cílem tedy je, aby bylo na světě více šťastných lidí. "

Williams James: " Lidé se stávají tím, čím si myslí, že jsou. "

Epiktetos: " Moudrý netruchlí nad věcmi, které nemá, ale raduje se z těch, které má. "

Charles Diskens: " Přemýšlej o tom, čeho je Ti nyní dáno - a že toho je hojnost - a nemysli na minulé křivdy, byť jich zná každý také dost. "

Wallace Wattles: " Lidé, kteří jsou upřímně vděční za věci, které vlastní ve svých představách, mají pravou víru. Ti dosáhnou bohatství, stanou se příčinou stvoření všeho, čeho si přejí. "

Buddha: " Máš důvod jen k vděčnosti a radosti. "

Henry Ford: " Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima. "

Pokud na něco hodně myslíte, zažijete to. Na cokoliv se soutředíte, začnete se k tomu přibližovat. Pokud chcete změnu zaměřte se jiným směrem.

William Shakespeare: " Pyšný je člověk - zahalený do hadříku důležitosti předvádí před vznešeností nebes takové kousky, že až andělé pláčí. "

Lincoln: " Kapka medu přiláká více much než celý sud žluči. "

Buddha: " Hovoří-li nebo jedná-li člověk se zlým záměrem, následuje ho bolest. Hovoří-li a jedná-li s čistou myslí, následuje ho štěstí, jako stín, který ho nikdy neopouští. "

Christian D. Larson: " Kdykoli si dovolíte uvažovat nad tím, co určití lidé, věci, podmínky nebo okolnosti mohou znamenat, nedržíte se v myšlenkách toho, co chcete. Nedržíte se vlastních tužeb, ale touhy si půjčujete odjinud. Využívejte svou představivost k tomu, abyste si rozhodli, co si chcete myslet nebo dělat. "

Abraham Lincoln: " Věřit ve věci, jež vidíte a jichž se dotýkáte, není vůbec žádná víra, ale věřit v to, co nevidíte, je vítězství a požehnání. "

Buddha: " Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit, spálíte se jenom Vy. "

George Bernard Shaw: " Představivost je počátkem tvoření. Představujte si, po čem toužíte, chcete mít to, co si představujete, a nakonec vytváříte to, co chcete mít. "

William Shakespeare: " Pochybnosti jsou zrádci, kteří nás nutí ztratit to dobré, které bychom jinak získali. "

Albert Einstein: " Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je jen tvrdohlavě udržovaná iluze. "

Mildres Lisette Norman: " Láska je nejmocnější síla na zemi. Překoná vše. "

Blaise Pascal: " Jas mysli znamená také jasnost vášní, proto velká a čistá mysl miluje žhavě a vidí jasně to, co miluje. "

Albert Einstein: " Stokrát každý den si připomínám, že můj vnitřní i vnější život závisí na úsilí druhých lidí, živých i mrtvých, a že se musím hodně snažit, abych dával tolik, kolik jsem dostal a stále dostávám. "

Máhatma Gándhí: " Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí. "

Albert Einstein: " Logika Vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost Vás dostane kamkoli. "

Ralph Waldo Emerson: " Chudoba znamená cítit se chudým. "

Oscar Wilde: " Člověk, který je svým pánem, dokáže ukončit trápení stejně, jako umí vytvořit potěšení. Nechci být vydán napospas svým emocím. Chci emoce využívat, užívat si je a ovládat je. "

Charles Haanel : " Moc pochází zevnitř, ale nemůžeme ji získat, pokud ji sami nevydáme. "

Marcus Aurelius: " Když Vás rozruší něco vnějšího, bolest není výsledkem té věci samé, nýbrž Vaším vnímáním, máte moc ji kdykoli zase zahnat. "

Hippokrates: " Pravým léčitelem nemoci jsou přírodní síly v nás. "

William Shakespeare (1564-1616): " Nic není dobré či špatné, to zařídí až naše hlava."

Joseph Addison (1672-1719): " Není příjemnějšího cvičení mysli nežli vděk. Doprovází ho tak veliký pocit vnitřního uspokojení, že povinnost být vděčný je dostatečně odměněna už samým vyjádřením vděčnosti."

George Bernard Shaw (1856-1950): " Představivost je počátkem tvoření. Představujte si, po čem toužíte, chcete mít to, co si představujete, a nakonec vytváříte to, co chcete mít."

Wallace Wattles (1860-1911): " Všechno přispělo k Tvému pokroku, zahrň tedy všechno svou vděčností."

Neville Goddard (1905-1972: " Budte opatrní na své nálady a pocity, neboť existuje pevné spojení mezi cítěním a světem, který vidíte."

Ezop (620-560 př.n.l): " Vděk je známkou ušlechtilé duše."

Naville Goddard (1905-1972): " Kdykoli se pocit staví proti přání, zvítězí pocit."

Lucius Annaeus Seneca (4-65 n.l.): " Není nic úctyhodnějšího než vděčné srdce."

William Shakespeare (1564-1616): " Pochybnosti jsou zdrádci, kteří nás nutí ztratit to dobré, které bychom jinak získali."

Wallace Wattles (1860-1911): " Lidé, kteří jsou upřímně vděční za věci, které vlastní ve svých představách, mají pravou víru. Ti dosáhnou bohatství, stanou se příčinou stvoření všeho, čeho si přejí."

Voltaire: " Ocenění je nádherná věc. Díky němu se vše, co je vynikající na druhých, dostává i nám."

William Shakespeare (1564-1616): " Ó, pane, kterýs mi život propůjčil, dej mi i srdce vděkem naplněné."

Mildres Lisette Norman (1908-1981): " Láska je nejmocnější síla na zemi. Překoná vše."

Charles Dickens (1812-1870): " Přemýšlej o tom, čeho je Ti nyní dáno - a že toho je hojnost - a nemysli na minulé křivdy, byť jich zná každý také dost."

Epiktétos (55-135 př.n.l.): " Moudrý muž netruchlí nad věcmi, které nemá, ale raduje se z těch, které má."

Ralph Waldo Enerson (1803-1882): " Probudil jsem se dnes ráno a vzdal oddané díky přátelům, těm starým i novým."

Albert Einstein: " Představivost je vše, dává nám nahlédnout nadcházející půvaby života."

Clement Stone: " Co si lidská mysl dokáže představit, to může i dosáhnout."

Lao-c´: " Cesta o tisíci mil začíná prvním krokem."

Albert Einstein (1879-1955) fyzik, nositel Nobelovy ceny: " Ve zmatku najdi jednoduchost. V nesouladu najdi harmonii. Uprostřed těžkostí se nabízí příležitost."

Ralph Waldo Trine (1866-1958): " Život rozdávající všemu kolem lásku je život plný, bohatý a bez ustání nabývající na kráse a moci."

Nikola Tesla (1856-1943): " Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v termínech energie, frekvence a vibrace."

Charles Haanel (1866-1949): " Je třeba zapojit emoce, aby myšlence daly cit, teprve pak nabude tvar."

Epikletos (55-135): " Nejde o to, co se Vám děje, ale o to, jak na ty věci reagujete."

Abraham Lincoln (1809-1865): " Věřit ve věci, jež vidíte a jichž se dotýkáte, není vůbec žádná víra, ale věřit v to, co nevidíte, je vítězství a požehnání."

Aristoteles (384-322 př.n.l.): " Štěstí závisí na nás."

Christian D. Larson (1874-1962): " Kdykoli si dovolíte uvažovat nad tím, co určití lidé, věci, podmínky nebo okolnosti mohou znamenat, nedržíte se v myšlenkách toho, co chcete. Nedržíte se vlastních tužeb, ale touhy si půjčujete odjinud. Využívejte svou představivost k tomu, abyste si rozhodli, co si chcete myslet nebo dělat."

Neville Goddard (1905-1972): " Neztrácejte už ani okamžik litováním, protože prociťujete-li nanovo chyby minulosti, jako byste se jimi znovu nakazili!"

Gautama Buddha (563-483 př.n.l.): " Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit, spálíte se jenom Vy."

Neville Goddard (1905-1972): " Nic nevychází zvnějšku. Všechno pochází zvnitřku."

svatý Augustus z Hippa (354-430): " Víra je věřit v to, co ještě nevidíme, a odměnou takové víry je vidět to, v co věříte."

Martha Washington, manželka prvního prezidenta USA (1732-1802): " Jsem stále odhodlaná být veselá a šťastná, a to za jakýchkoli situací, neboť jsem se ze zkušenosti poučila, že větší část našeho pocitu štěstí nebo nešťastnosti závisí na naší vlastní dispozici, a nikoli na okolnostech."

Charles Haanel: " >Existuje svět uvnitř - svět myšlenky a pocitu a moci, světla a krásy, přestože jeho síly mohou zůstat neviditelné."

nápis ve svatyni Tóšógu v Japonsku (17.století): " Nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo."

Albert Einstein, fyzik, nositel Nobelovy ceny (1879-1955): " Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je jen tvrdohlavě udržovaná iluze."

Steven Weinberg, kvantový fyzik, nositel Nobelovy ceny (1933): " V našem vesmíru jsme nastaveni na frekvenci, která odpovídá fyzické realitě. Ale existuje nekonečně paralelních realit koexistujících s námi v téže místnosti, přestože na ně se naladit neumíme."

Mildres Lisette Norman (1908-1981): " Láska je nejmocnější síla na zemi. Překoná vše."

W. Clement Stone (1902-2002): " Vaše nejdrahocennější, nejcennější vlastnictví a největší moc jsou neviditelné a neuchopitelné. Nikdo Vám je nemůže vzít. Vy a jenom Vy je můžete dát. A za dávání se Vám dostane hojnosti."

Blaise Pascal matematik a fylozof (1632-1662): " Jas mysli znamená také jasnost vášní, proto velká a čistá mysl miluje žhavě a vidí jasně to, co miluje."

starodávný hindský text (5 st.př.n.l.): " Mysl se chová jako nepřítel k těm, kdo ji neovládají."

Wallace Wattles (1860-1911): " Nemůžete být příliš mocní, když nejste vděční, protože vděčnost Vás udržuje ve spojení s mocí."

Albert Einstein, fyzik, nositel Nobelovy ceny (1879-1955): " Stokrát každý den si připomínám, že můj vnitřní i vnější život závisí na úsilí druhých lidí, živých i mrtvých, a že se musím hodně snažit, abych dával tolik, kolik jsem dostal a stále dostávám."

Konfucius (551-479 př.n.l.): " Když je srdce nastaveno správně, život člověka se lepší. Když se život člověka lepší, jeho domácnost se upravuje. Když se domácnost upravuje, život národa je v pořádku. A když je v pořádku život národa, je svět v míru."

Henry David Choreau (1817-1862): " Budeme-li potichu a dostatečně připraveni, nalezneme v každém zklamání nějakou útěchu."

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): " V běžném životě si sotva povšimnete, že dostáváme mnohem víc, než dáváme, jedině vděčností se náš život stává bohatý."

Máhatma Gándhí (1869-1948): " Zákon lásky lze nejlépe pochopit a poznat prostřednictvím dětí."

Albert Einstein fyzik, nositel Nobelovy ceny (1879-1955): " Logika Vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost Vás dostane kamkoli."

Ježíš (Marek 9:23): " Pokud věříš, vše je možné tomu, kdo věří."

Neville Goddard (1905-1972): " Vše, co můžete potřebovat nebo po čem můžete toužit, Vám už patří. Povolejte své touhy do života tím, že si představíte a procítíte, že se Vaše přání už naplnilo."

Ralph Waldo Emerson (1803-1882): " Chudoba znamená cítit se chudým."

Charles Haanel (1866-1949): " Je to věčný a nejzákladnější princip, zabudovaný do všeho, do každého filozofického systému, každého náboženství, každé vědy. Zákonu lásky neuniknete."

svatá Kateřina Sienská (1347-1380): " Nejste odměňováni podle své práce nebo času, ale podle míry své lásky."

Neville Goddard (1905-1972): " Zachyťte pocit spojený s okamžikem, kdy se Vám splní přání, s okamžikem, kdy cítíte, že už Vám patří, po čem toužíte, a Vaše přání se vyjeví i ve skutečnosti."

Matka Tereza nositelka Nobelovy ceny míru(1910-1997): " Nejde o to, kolik dáváme, ale kolik lásky do toho dávání vložíme."

Nikolaus Joseph von Jacquin (1724-1817): " Pravý génius bez srdce je nic - protože génia netvoří jen výtečné pochopení, jen inteligence ani ty dvě věci dohromady. Láska! Láska! Láska! To je duše génia."

Albert Schwitzer nositel Nobelovy ceny (1875-1965): " Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu."

Charles Haanel (1866-1949): " Jestliže žádáte lásku, snažte se uvědomit si, že jediným způsobem, jak lásku získat, je dávat ji, a čím víc dáváte, tím víc dostanete, jediný způsob, jak dávat, je naplnit jí sami sebe, až se stanete magnetem."

Og Mandino (1923-1996): " Rozšiřte na všechny, ať je Váš kontakt sebeletmější, veškerou péči a laskavost a pochopení a lásku, jakých jste schopni, a čiňte tak bez očekávání nějaké odměny. Váš život už nikdy nebude stejný."

svatý Pavel apoštol (Galatským 5:14): " Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: milovati budeš bližního svého jako sebe samého!"

Gautama Buddha (563-483 př.n.l.): " Nenávist nelze překonat nenávistí. Nenávist se překonává láskou. To je věčný zákon."

René Descartes matematik, fylozof (1596-1650): " Kdykoli mě někdo urazil, snažím se pozvednout svou duši tak vysoko, aby se mne ta urážka nemohla dotknout."

král Šalamoun biblický král Izraele (Přísloví 11:17): " Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo."

Gautama Buddha (563-483 př.n.l.): " Hovoří-li nebo jedná-li člověk se zlým záměrem, následuje ho bolest. Hovoří-li a jedná-li s čistou myslí, následuje ho štěstí, jako stín, který ho nikdy neopouští."

Oscar Wilde (1854-1900): " Člověk, který je svým pánem, dokáže ukončit trápení stejně, jako umí vytvořit potěšení. Nechci být vydán napospas svým emocím. Chci je využívat, užívat si je a ovládat je."

Charles Haanel (1866-1949): " Moc pochází zevnitř, ale nemůžeme ji získat, pokud ji sami nevydáme."

Marcus Aurelius (121-180): " Když Vás rozruší něco vnějšího, bolest není výsledkem té věci samé, nýbrž Vaším vnímáním, máte moc ji kdykoli zase zahnat."

Scott Adams (1957): " Pamatujte, že neexistuje malý projev laskavosti. Každý projev vyvolá lavinu, jež nemá logického konce."

Hippokrates (460 př.n.l.-370 př.n.l.): " Pravým léčitelem nemoci jsou přírodní síly v nás."

Jób 3:25: " Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal."

Thomas Tulko sportovní psycholog (1931): " Vaše emoce ovlivňují každou buňku Vašeho těla. Mysl a tělo, mentální a fyzická stránka, jsou nedílně spojené."

Prentice Mulford (1834-1891): " Možnosti a zázraky jsou jedno a to samé."

Prentice Mulford (1834-1891): " Prodlévejte v mysli u nemoci co nejméně. Myslete na sílu a moc, a ty k sobě přitáhnete. Myslete na zdraví, a dostanete je."

Josiak Gilbert Holland (1819-1881): " Láska, která vše zahrnuje, je tím skutečným elixírem života - zdrojem dlouhověkosti těla. A její nedostatek vždy způsobí, že se cítíme staří."

Máhatmá Gándhí (1869-1948): " Sami musíme být změnou, kterou chceme ve světě zaznamenat."

Džafar al-Sadig (702-765): " Poznání je zámek a otázka je klíč, to je jisté."

Wingate Paine (1915-1987): " Jak se Vaše víra posílí, zjistíte, že už nepotřebujete mít nad vším kontrolu, že věci se dějí tak, jak mají, a že Vy se dějete s nimi, ke svému velkému potěšení a prospěchu."

Morihej Vešiba zakladatel bojového umění AIKIDO (1883-1969): " Všechny zásady nebes a země žijí ve Vás."

Robert Churman (1941): " Otázka doopravdy nezní, zda půjdete dál, či ne, ale spíš jak si to užijete?"

Gautama Buddha (563-483 př.n.l.): " Nemáte důvod k ničemu než k vděčnosti a radosti."

Energy management - EMOCE

"Bezstarostnost odbourává napětí, vztek je lepší než beznaděj" Terminátor

Jste energie - co vydáváte, to Vám Vesmír vrátí (zákon akce a reakce). Reagujete nebo odpovídáte? Reagujete podvědomě či vědomě?

  • Pozitivní energie - cítíte se dobře: cítíte se vzrušení, nadšení, vášniví, šťastní, plní radosti, vděční, plní víry nebo se cítíte bohatí (pozitivní emoce: štěstí, láska, radost, veselí, spokojenost, úleva, hrdost, ocenění, relaxace, vyrovnanost, rozvoj, růst).
  • Negativní energie - cítíte se špatně: cítíte se znudění, úzkostliví, vystresovaní, naštvaní, rozčílení nebo smutní (negativní emoce- NECHTE JE JÍT: vztek, smutek, deprese, beznaděj, hněv, strach, odpor, zklamání).

Pozitivní pocity:

- od nejsilnější emoce po nejslabší

SOUCIT, LÁSKA, VÍRA, DUVĚRA, VDĚČNOST

UZNÁNÍ, ÚCTA, PODĚKOVÁNÍ procítěné vděčností

RADOST

VÁŠEŇ

ŠTĚSTÍ, VZRUŠENÍ, NADŠENÍ

RADOSTNÉ OČEKÁVÁNÍ

NADĚJE

HUMOR, ZLEHČENÍ PROBLÉMU

KLID, SPOKOJENOST, USPOKOJENÍ

Negativní pocity:

- od nejslabší emoce po nejsilnější

NUDA

PODRÁŽDĚNOST

STAROST, OBAVY, ZKLAMÁNÍ, POCHYBNOSTI

KRITIKA, VÝČITKY

ZLOST, VZTEK

MSTA

NENÁVIST

ZÁVIST, ŽÁRLIVOST

VINA

ZOUFÁNÍ, DEPRESE, BEZNADĚJ

STRACH

Když myšlenky dokážou tohle udělat s vodou, co pak dokážou provést nám?

Poplácání po zádech často způsobí více než nakopnutí do zadku.

Buďte opatrní na své nálady a pocity, neboť existuje pevné spojení mezi cítěním a světem, který vidíte.

Je milé být důležitým, ale důležitější je být milým.

Šťastní lidé stále hledají způsob, jak jiným pomoci. Zatím co ti nespokojení se pořád ptají, co dnes udělá někdo pro ně?

Lidé touží po lásce, svobodě a uznání, a že jejich život dává smysl.

Vidět vytouženou budoucnost, cítit pozitivní emoce, věřit, že je to možné. Sladit myšlenky, pocity, slova a jednání.

Jestliže nebudete své myšlenky kontrolovat, budou Vás ovládat jiní lidé a Vy se stanete otroky jejich názorů, přesvědčení a přání. To nesmíte dopustit. Nestrpte, aby se Vaše myšlenky a city vzbouřily podněcovány okolnostmi, mohli byste ztratit kontrolu nad svým životem.

Buďte dostatečně otevření, abyste se mohli poučit od ostatních, avšak učiňte pevné rozhodnutí, že zůstanete vládci vlastních pocitů o Vás samých a pocitů vlastní hodnoty. Budete-li se Vám zdát, že o tom, jak cítíte vlastní hodnotu, rozhoduje jiná osoba, začněte to řešit: dnes sám sebe vnímám dobře navzdory tomu, co jiní lidé říkajé, dělají nebo co si o mně myslí!

Když se zavážete svému snu, začne Vám Vesmír posílat ty, kdo Vám mohou ve splnění snu pomoci.

Vesmír miluje rychlost.

Všechny okolnosti a všichni lidé okolo Vás jsou Vašimi učiteli. Poučíte se, zlepšíte se, budete růst nebo zatrpknete? Jsou pro Vás důležitější pozitivní hodnoty ve vztazích? Odpouštějte lidem či okolnostem, které Vám způsobili bolest (spolkněte hořkou pilulku, pýchu a hrdost, zapomeňte, kdo má pravdu.

To, co se nám během života přihodí, není zdaleka tak důležité, jako to, co s tím uděláme.

Druzí lidé slouží jako zrcadlo nás samých.

Budete-li při konfliktu hledat poučení, vzroste náš klid a trpělivost pro chvíle, kdy jsme pod tlakem.

Čemu o sobě uvěříte, čemu uvěříte o svém životě, to se projeví ve všem, co budete dělat.

Spoléhejte na svoje mentální zaměření. Jste doopravdy živí, pozorní, bdělí a nadšení životem? Nebo jste nespokojení? Začněte sklízet z jiného stromu.

Nedovolte okolnostem a vnějším podmínkám vytvářet v nás něšťastné a vzdorné postoje vůči tomu, co se děje.

Cokoli si myslíte o lidech, místech, situacích a věcech se ve Vašem životě může projevit.

Pozitivní osoba se snaží na každé situaci najít něco dobrého.

Zastavte se, nastavte pozitivní myšlení a cítění, posilněte svoji víru, pozvědněte vědomí na vyšší úroveň (odvaha, jistota, vnitřní vedení).

Pozitivní a láskyplné myšlenky a pocity rozněcují celou plejádu dalších myšlenek a pocitů, které dokážou pozvednout naši náladu.

Rozhodněte se, že se budete soustředit na dobro.

Nechte svou mysl naplnit pozitivními představami o tom, jak se Vám všechno povedlo. Vidíte sami sebe, jak Vám lidé děkují, potřásají Vám rukama a obdivně se na Vás usmívají. Tyto představy na sebe nabalují další podobné jako sněhová koule, a náhle jste schopni vidět sami sebe, jak zvládáte i jiné mnohem náročnější věci.

Umíte dobře pracovat s myšlenkami a přáními druhých lidí, nebo vyžadujete, aby bylo vždy po Vašem?

Optimistický pohled dělá z problému radostnou příležitost. V každé situaci hledejte to nejlepší.

Očekávej vždy to nejlepší, ale děkuj za vše, co dostaneš. Vše má svůj důvod.

Citlivost k potřebám lidí: mohu darovat svůj čas, mohu darovat svou lásku, podporu a pochopení, mohu darovat trpělivost a soucit, mohu sdílet radost a smích, mohu nabídnout povzbuzení a svoji společnost.

Lidé se nechovají rozumě, ale emočně na základě jejich ješitnosti a hrdosti.

Co vidíte svým vnitřním zrakem, na co se soustředí Vaše pozornost, to se ve Vašem životě zvětší a vyjádří.

Dbejte na to, aby Vaše slova, jež vyjadřují Vaše názory a přesvědčení, vždy Vás i lidi kolem inspirovala, léčila a byla v souladu s pozitivním a lidským dobrodiním.

Život proudí z vnitřku ven, od myšlenky k uskutečnění, od ducha k zviditelnění.

Strach vzniká vždy proto, že přičítáme vnějším okolnostem rozhodující vliv. Okolnosti jsou ovšem působením a ne příčinou.

Povahové profily - psychologie
Povahové profily - psychologie
Povahové profily - psychologie
Povahové profily - psychologie
Povahové profily - psychologie